Fabric over foam Gaskets

Als de uitvinder van fabric over foam (FOF) technologie, bijna 30 jaar geleden, maakt ons leidend in EMI-Gaskets. Een foam kern met daaromheen conductief textiel, zorgt voor uitsekende shielding en grounding eigenschappen. De Gaskets zijn bovendien allemaal voorzien van een top coating die galvanische corrosie tegen gaat.

“Shielding enclosures best” is ons motto. Was het toepassen van shielding gaskets voorbehouden aan een selecte groep binnen de electronica (telecom, high tech, militair, medische apparatuur), tegenwoordig wordt, door het toenemen van electrische frequenties in de electronica generiek, vrijwel het hele electronica spectrum, geconfronteerd met Elektro Magnetische interferentie (EMI)

Download een overzicht van de verschillende profielen.

Shieldinx